Jakie cechy powinien posiadać dobry marketing manager?

  1. Cechy ogólne.

Zacznijmy od tego, jakie cechy powinien posiadać dobry pracownik. Na pewno powinien być godny zaufania, identyfikujący się z firmą, lubiący swoją pracę. Musi być rzetelny, punktualny, potrafić współpracować z innymi, pozytywnie podchodzić do swoich obowiązków, być osobą kulturalną i  z poczuciem humoru.

  1. Cechy personalne.

Ponieważ do zadań marketing managera należy kreowanie i nadzór nad realizacją wizji marketingowej firmy musi to być osoba kreatywna. Taka, która ma mnóstwo pomysłów i potrafi ocenić, który z nich najlepiej się sprawdzi w danej sytuacji. To osoba, która mówi sloganami i myśli reklamami. Śledzi obecne trendy i nigdy nie daje „pomiń” gdy włącza się reklama na YouTube.

Marketing manager uczestniczy w pracy nad materiałami reklamowymi i promocyjnymi, zatem porusza się swobodnie po programach graficznych. Potrafi nadać kształt dobrym pomysłom, wie co podoba się klientom firmy, jest wyczulona na estetykę ale zna również statystyki sprzedażowe. Musi być połączeniem statystyka z artystą.

Jako manager zarządza zespołem specjalistów do spraw marketingu, a więc zna swój zespół, wie jakie są mocne i słabe strony poszczególnych jego członków. Umie wykorzystać ich atuty, pracuje nad słabymi stronami. Ma zaufanie swojego zespołu i jest ich ostateczną instancją. Wie, jak nimi pokierować, jak wykrzesać z nich jeszcze lepsze pomysły. Wie jak nie doprowadzać do konfliktów w grupie i stworzyć atmosferę pozytywnej współpracy.

zarządzanie marketingiem
Cechy dobrego marketing managera
  1. Szkolenie pracowników.

Manager często wdraża nowych i szkoli obecnych pracowników. Musi zatem mieć zacięcie mentora, chcieć dzielić się swoim doświadczeniem, wzbudzić zapał do pracy. Powinien ciągle nabywać nowe umiejętności, kompetencje i dzielić się nimi ze swoim zespołem.

Manager egzekwuje od zespołu wysoką jakość pracy i terminowość wykonywania obowiązków, więc powinien być bezkompromisowy i sprawiedliwy.

Z racji, iż marketing manager często negocjuje warunki z podwykonawcami i firmami zewnętrznymi, a także klientami działu marketingu musi cechować go pozytywna postawa negocjacyjna. Musi umieć postawić sobie cel i go uzyskać, ale również sprawić żeby parter był zadowolony. Powinien znać trudną sztukę kompromisów z klientem.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Comment